Inscripció al Servei d’Ocupació Municipal (SOM)

Es poden inscriure en aquest servei les persones que es trobin en situació de recerca  o millora de feina, a partir de 16 anys, amb NIF o permís de treball vigent (NIE).

Per poder formar part del servei, heu d’adjuntar la següent documentació:

  • Currículum vitae amb fotografia
  • Vida laboral (si no la teniu la podreu presentar en un màxim de 15 dies)
  • DNI
  • Les titulacions acadèmiques i /o diplomes (si es té)
  • Carnet de conduir (si es té)

Dades personals

Nom i cognoms*
Data de naixement:*
DNI / NIE *
Carrer i número*
Població*
Codi postal*
Telèfon*
Adreça electrònica*

Idiomes

Català*
Castellà*
Anglès*
Francès*
Altres idiomes

Documentació necessària (PDF, imatge o word)

CV amb fotografia*
Vida laboral
DNI / NIE*
titulacions acadèmiques i /o diplomes

Altres dades

Carnet de conduir*
Vehicle propi*
Situació laboral actual*
Mobilitat laboral*
Disponibilitat*
Jornada cercada*
Tipus de feina Cercada
( indiqueu quin tipus de feina esteu cercant per ordre de prioritat )
1 -*
2 -
3 -
4 -
En què t’agradaria formar-te?
1 - *
2 -
3 -
4 -
Verificació:
He llegit i accepto les polítiques de privacitat ( Servei d’Ocupació Municipal i General ) *

Un cop donat/da d'alta t'oferim:

  • Accés a la Borsa de Treball
  • Orientació laboral
  • Formació

Té caducitat la inscripció?

Si transcorregut el termini d’un any, no renoveu les vostres dades, se us donarà de baixa automàticament del servei.

Amb el suport del Departament d'Empresa i Treball

Diputació de Girona
SEPE
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Departament d'Empresa i Treball