Notícies

Estigueu al dia de totes les novetats vinculades a l’Àrea d’Economia Local. També trobareu eines i recursos.

Subvencions per a nous negocis i traspassos 2024

[CONVOCATÒRIA OBERTA]

 

S'obre la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a nous negocis a locals buits o parades del Mercat Cobert i traspassos a Sant Feliu de Guíxols.

 

  • Línia 1: Noves obertures

En aquesta línia se subvencionaran les obertures de nous negocis al municipi, incloent les despeses de reforma i/o adequació d’un local buit o parada buida del Mercat Cobert Municipal, així com les despeses d’adquisició de mobiliari, maquinària, ordinadors, aplicacions informàtiques, eines i utillatges necessaris per a l’inici de l’activitat.

Queden excloses les despeses de lloguer, d’adquisició de mercaderies i matèries primes per a l’inici de l’activitat i les taxes o tributs obligatoris per iniciar l’activitat.

La quantia a percebre per aquesta línia és el 30% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 €. La inversió mínima subvencionable és de 5.000 €, és a dir cal justificar una despesa mínima de 5.000 € per optar a aquesta línia de subvenció.

 

  • Línia 2: Continuïtat de negocis amb canvi de titular

En aquesta línia se subvencionaran les despeses derivades de la continuïtat de negocis en que el nou titular mantingui l’activitat que estava en funcionament. Concretament, les despeses tangibles d’inversió en actiu fix (mobiliari, instal·lacions, maquinària, etc.)

Queden excloses les despeses de lloguer, de traspàs, d’adquisició de mercaderies i matèries primes per a l’inici de l’activitat i les taxes o tributs obligatoris per iniciar l’activitat.

 

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 3 de juliol i finalitza el 30 de setembre de 2024.

 

Enllaç al tràmit: https://ciutadania.guixols.cat/tramit/1495


Amb el suport del Departament d'Empresa i Treball

Diputació de Girona
SEPE
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Departament d'Empresa i Treball